hamburger

Staňte sa tvorcami lepšej budúcnosti, výskumu a vzdelávania na Slovensku.

Vaše 2% majú význam!

Názov: Academy - občianske združenie
IČO: 48413615
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Medená 18 811 02 Bratislava

O nás - Premedix Academy, občianske združenie

 • Nezisková biomedicínska organizácia
 • Hlavný zámer - implementácia precíznej medicíny do klinickej praxe na Slovensku
 • Toto poslanie uskutočňujeme vzdelávaním vedeckých pracovníkov a lekárov ako aj realizáciou vlastného biomedicínskeho výskumu
„Pretože každá osoba si zaslúži personalizovanú zdravotnú starostlivosť.“

Tím odborníkov – záruka kvality

member
MUDr. Allan Böhm, PhD, FESC, MBA
Vedúci výskumu
 • Oddelenie akútnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave
 • Predseda komisie pre sekciu Young Cardiovascular Professionals Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a člen predsedníctva v Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC)
 • Člen redakčnej rady prestížneho odborného časopisu The European Hearth Journal – Digital Health
 • Primárna oblasť výskumu: trombóza, fibrilácia predsiení, mikroRNA a digitálna medicína
member
MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA
Garant projektu IRIS Education
 • Vedúca vedecká pracovníčka, Medzinárodné laserové centrum (International Laser Centre) v Bratislave
 • Autorka a spoluautorka 198 publikácií
 • Výkonná redaktorka The Journal of Electrocardiology
 • Bývalá prezidentka Medzinárodnej spoločnosti pre elektrokardiológiu (International Society of Electrocardiology)
 • Lektorka na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
 • Od roku 2006, garant IRIS – International Research Interdisciplinary Schools na Slovensku

Čomu sa venujeme?

Výskum
member

Úspešné výskumné projekty:

 • Výskumná štúdia AFISBIO I & II (Atrial Fibrillation onset in relationship to plasma Biomarkers)
 • Výskumná štúdia APAF ESUS (Apelin in Prediction of Atrial Fibrillation after Embolic Stroke of Undetermined Source)
 • Výskumná štúdia BioGuard (vývoj algoritmov strojového učenia vytvorených na diagnostiku ischemickej choroby srdca pomocou aplikácie pre smartphone)
 • Projekt ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE (UMELÁ INTELIGENCIA V MEDICÍNE)
 • PRECISION MEDICINE (PRECÍZNA MEDICÍNA) a ďalšie....
Vzdelávanie
member

Projekt IRIS Education

 • Medzinárodne uznávaný vzdelávací formát
 • IRIS - letné školy: od roku 2006 - 27 úspešných letných škôl IRIS s viac ako 400 účastníkmi z celého sveta, IRIS Alumni Club Slovakia
 • Medzinárodné kurzy IRIS zamerané na biomedicínsky výskum, biomedicínsku štatistiku, akademické písanie a akademickú angličtinu

Projekt WEBIMED

 • Od roku 2016 organizácia desiatok úspešných webinárov s veľkou účasťou odborného publika
 • E-learningový portál so zameraním na interné lekárstvo, kardiológiu a onkológiu
 • Akreditované vzdelávanie vo forme webinárov

Dosiahnuté úspechy v roku 2020:

Premedix Academy - Správna voľba pre lepšiu vedu a výskum na Slovensku.